Showing 1 Result(s)
שילוט בבתי מלון
כללי

איך לעצב שילוט בבתי מלון?

יש כמה כללי מפתח עבור עיצוב פתרונות שילוט בבתי מלון. אלו הדגשים העיקריים שכדאי להביא בחשבון: א. התאמה לקהל היעד – שלטים חייבים להתאים לקהל היעד. עליהם להיכתב בשפה נעימה, ברורה ונהירה. חשוב להבחין בין שלטים המיועדים לילדים לבין שלטים למבוגרים. ב. איזור/מחלקה – יש לבחור סוג שונה של פתרונות שילוט לכל איזור במלון. סביב …

דילוג לתוכן