Showing 1 Result(s)
בתי מלון
כללי

מי דואג לניקוי מנדפים וארובות בבתי מלון?

בתי מלון זקוקים לפעולות תחזוקה קבועות הכוללות ניקוי מנדפים וארובות. הניקוי מתבצע בחדרי האוכל של בתי המלון כדי למנוע הצטברות של לכלוך ושומן. בעזרת ניקוי יסודי ניתן לצמצם משמעותית את הסיכוי לדליקה או שריפה. בבתי מלון עובדים עם מטבחים גדולים באינטנסיביות גבוהה ולכן שירותי ניקיון בסיסיים אינם מספיקים. ניקוי מנדפים וארובות מה קובע החוק?  התקן …

דילוג לתוכן