Showing 2 Result(s)
כללי

הדברה ירוקה ירוקה

בשיטת הדברה ירוקה ניתן להרחיק מזיקים לצמיתות ללא שימוש בחומרים כימיים ורעילים. ההדברה מציעה שלושה יתרונות מרכזיים: א. רמת רעילות נמוכה – בשיטה הירוקה לא משתמשים בחומרים עם רמת רעילות העלולה להזיק לאדם או לסביבה. החומרים נבחרים בקפידה והם עומדים בתווי תקן בינלאומיים. חומרי ההדברה הם בעלי רמת רעילות נמוכה ולכן הם מבצעים תפקיד אפקטיבי. …

כללי

מהי הדברה ירוקה ולמה היא כל כך טובה לנו?

המטרה של הדברה ירוקה היא להרחיק מזיקים ולצמצם את השפעתם ההרסנית, אך מבלי להפר את האיזון האקולוגי. ברמה הפרטית מציעה הדברה כזו יתרונות פונקציונאליים רבים. ראשית, היא אינה משתמשת בחומרים כימיים ולכן היא גם לא מסוכנת עבור בני אדם או בעלי חיים. אפשר להשתמש בה בתוך בית עם ילדים קטנים וחיות מחמד ללא חשש. שנית, …

דילוג לתוכן