Showing 1 Result(s)
מכון שמיעה
כללי

3 מקומות בילוי לאנשים כבדי שמיעה

נגישות לכבדי שמיעה במקומות בילוי ציבוריים העובדה העצובה היא שמרבית מקומות הבילוי הציבוריים בישראל אינם נגישים לכבדי שמיעה. מקומות בילוי רבים אינם נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות באופן כללי, אך הדבר בולט מאוד בתחום כבדות השמיעה. מקומות רבים מסתמכים אך ורק על חוש השמיעה, אינם מאפשרים מענה הולם בקופות ואינם מעסיקים אנשים שיכולים לתת מענה לכבדי …

דילוג לתוכן