Showing 1 Result(s)
כללי, תרבות

בטיחות באירועים

מופעים ואירועים ציבוריים שונים מאופיינים בריכוז גדול של אנשים ומשתתפים ובאמצעים רבים המרוכזים במקום האירוע. בטיחות באירועים כוללת שמירה על המשתתפים והצופים גם מפני התנהגות בלתי צפוייה של הצופים וגם מבחינת בטיחות המקום בכל הקשור להתקנת הציוד על פי התקנים הדרושים. לשם השמירה על הבטיחות באירועים יש למנות ממונה בטיחות שכל עיסוקו הוא שמירה על …

דילוג לתוכן