כללי, תרבות

בטיחות באירועים

מופעים ואירועים ציבוריים שונים מאופיינים בריכוז גדול של אנשים ומשתתפים ובאמצעים רבים המרוכזים במקום האירוע. בטיחות באירועים כוללת שמירה על המשתתפים והצופים גם מפני התנהגות בלתי צפוייה של הצופים וגם מבחינת בטיחות המקום בכל הקשור להתקנת הציוד על פי התקנים הדרושים. לשם השמירה על הבטיחות באירועים יש למנות ממונה בטיחות שכל עיסוקו הוא שמירה על הבטיחות מכל האספקטים הללו.

ממונה בטיחות באירוע אחראי למעשה על כל האספקטים הבטיחותיים של האירוע ומלווה אותו באופן אישי וצמוד, החל מתהליך ההקמה והפירוק שבשטח של כל המתקנים הדרושים ועד לניהול סיכונים בזמן האירוע ומציאת פתרונות בזמן אמת תוך שמירה על קשר עם גורמי המשטרה, כיבוי האש, הרשות המקומית וכיוצא באלה.

התחומים עליהם אחראי ממונה בטיחות באירוע הם:

  • ליווי ופיקוח אישי על כל מהלך הפרוייקט
  • הכנת תוכנית בטיחות לאירוע עבור גורמי הרישוי השונים
  • הפקת מסמך הנחיות בטיחות לאירוע
  • ביצוע סקר סיכונים המקום
  • פיקוח בטיחותי על הקמה ופירוק האירוע
  • בדיקות קונסטרוקציה לכל המתקנים לקראת האירוע
  • ביצוע ביקורות בטיחות בזמן האירוע
  • הגשת דו"ח בטיחות אירוע מסכם לגורמים הרלוונטים

 

החוק מטיל אחריות מלאה על מארגני האירוע בתחום השמירה על בטיחות העובדים, המשתתפים והצופים. תפקידו של ממונה בטיחות הוא להכיר את כל דרישות החוק בתחום נוהלי העבודה התקינים ולהתאים אותם לכל אירוע ואירוע על פי התנאים בשטח. עליו לבחון את כל המתקנים, את מערכות החשמל וכדומה, ולהתאים אותם לדרישות החוק. בנוסף, עליו להעביר הדרכה בנושא הבטיחות לכל עובדי האירוע והמשתתפים ועליו להבטיח את יישומם של נוהלי הבטיחות בזמן העבודה.

דילוג לתוכן